top of page

Våra avelsmål

Vi avlar inte på våra hundar bara för att de är söta och mysiga.
Våra avelsmål sträcker sig längre än så! Vi har tre grundpelare som vi står på och de lyder: Hälsa, temperament och rastypisk.

366292176_760532702746259_35727783139638

Vi gör följande:

  • Patellaundersöker och avlar bara på 0/0 - friska individer. (Luxerande knäskålar)

  • Ögonlyser och utvärderar resultatet noga. Vi använder ögonlysningscertifikatet som en färskvara och resultatet får inte vara äldre än 1år vid parningstillfället.

  • Utställningsmeriterar våra hundar och har skördat många vinster och top-placeringar genom åren. 2019 blev vi korade till Sveriges vinstrikaste Russkiy Toy uppfödare, släthår. Vi har många välmeriterade champions under vårat tak.

  • BPH prövar våra tilltänkta hundar som ska gå i avel och även avkommor.
    (SKKs beteende & Personlighetsbeskrivning)

En bild från när vi ögonlyste Lucky Line's A Victorious Hunter - Ceger.

Målet med vår avel

Målet med vår avel är få fram sunda hundar med god mentalitet och en god exteriör som speglar vår rasstandard. Vi är mycket noga med hälsan för att föra vidare en frisk och sund ras. Vi vill att våra valpar ska vara friska, aktiva, glada och alerta för att klara av vardagen tillsammans med deras familj som en älskad familjemedlem livet ut. 

Hälsa

Temperament

rastypsik

90470005_704005260140765_504451812084521
ÖGONLYSNING

Ögonlysning gör man för att klargöra om djuret visar symptom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar. Tyvärr saknas behandling för många av dessa sjukdomar, men man kan minska förekomsten av dem genom avelsurval.

Vi ögonlyser våra hundar tidigast vid 18 månaders ålder.

 

Det är därför viktigt både för den enskilde djurägaren och för uppfödaren att kontrollera om djuret visar symtom på ärftlig ögonsjukdom om djuret ska användas i avel.

Hunden får ögondroppar 30-40 minuter före ögonlysningen. Dropparna vidgar pupillerna så att ögats inre delar kan ses. 

När ögondropparna gett effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt. Undersökningen är smärtfri och görs bäst utan lugnande medel. Man använder ett indirekt oftalmoskop (optiskt instrument) för inspektion av näthinnan och synnerven och en spaltlampa för kontroll av ögats främre delar; linsen, hornhinnan och ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.

Denna undersökning med tillhörande intyg görs endast utav en leg. specialiserad veterinär.

51474334_1161968937294851_12720306285812

Mamma Magic, Classica Stilya Vysshaya Proba, vakar över sina 5 dagars valpar.

Patellaluxation-Grade-Di-Dona-et-al.-201
PATELLAUNDERSÖKNING

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation.

 

Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Palpatorisk undersökning av knäleder.

Tidigaste åldern för patellaundersökning är när hunden är 12 månader. Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0–3 baserat på med vilken lätthet luxering sker:

  • Grad 0 = Normal

  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.

  • Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Denna undersökning med tillhörande intyg görs endast utav en leg. specialiserad veterinär.

SRTKS AVELSPOLICY

(Svenska Russkiy Toyklubben)

KRAV: Palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur – innan första parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar.

Det är registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt intyg om patellastatus.

REKOMMENDATION: Ögonlysning av avelsdjur – innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. 
Vi rekommenderar starkt att låta ögonlysa sina avelsdjur.

(Kopierat från SRTKs hemsida - avelspolicy)

bottom of page