top of page

Att bli fodervärd

eller köpa valp med bibehållen avelsrätt

Som uppfödare finns inte möjligheten att behålla alla hundar i vårt hem som vi har intresse av att använda i vår avel. Ett sätt att lösa detta är att sälja lovande valpar med så kallad ’bibehållen avelsrätt’.

65644599_1263759997115744_73291098638065

BIBEHÅLLEN AVELSRÄTT

Att köpa en valp med bibehållen avelsrätt betyder att du har fått köpa en mycket lovande valp från oss som vi vill använda i vårt avelsprogram senare framöver. Du som valpköpare äger valpen men vi äger avelsrätten. Du som köpare betalar halva den normala köpesumman mot att vi får ta en valpkull på en tik, eller tre parningar på en hane. Avtalet gäller fram tills hunden är fem år gammal. Allt är naturligtvis enligt SKKs regler och avtal. (Svenska Kennel Klubben)

FODERVÄRD

Som fodervärd behöver du inte inte betala något för din valp men det innebär också att du inte äger din hund förrän villkoren i vårt avtal är uppfyllda. Det betyder att du inte kommer att äga din hund förrän den fått två valpkullar med minst en levande valp i varje kull, maximalt fem år eller tills tiken fyllt sju år. För hanhundar gäller avtalet det antal valpkullar som vi kommer överens om, dock maximalt sex valpkullar med minst en levande valp per kull, som längst fem år eller tills hanen fyllt sju år.

Vi förväntar oss att bli kontinuerligt uppdaterade om hundens utveckling för att kunna utvärdera om hunden är lämplig för framtida avel.

Som fodervärd eller köpare av en valp med bibehållen avelsrätt måste man vara införstådd med att tiken kommer att bo hos oss i minst 2 veckor innan valpningen och i minst 8 veckor efter valpningen. Vi står för alla kostnader i samband med parning och valpning. Under dräktigheten så förser vi er med speciellt foder och råd som skall följas. Under tiden tiken är hos oss så utfodrar vi henne samt valpar efter våra beprövade rutiner.

Avelshundarna ska utställningsmeriteras, göra BPH och de ska hälsotestas i form av ögonlysning och patellaundersökning innan de går i avel. Vi står givetvis även för dessa kostnader. Vi lär er gärna om träning och förberedelse inför en utställning, men om intresset inte finns så kan vi istället ta med hunden när vi själva deltar på utställning. Viss förberedelseträning måste så klart alltid göras innan man är redo att ställa ut hunden för första gången.

21557486_843943325764082_653514981891885

KRAV

  • Du ska helst bo max 30 mil från oss.

  • Hunden ska hållas i god kondition, vara socialiserad och leva ett gott & kärleksfyllt liv.

  • Du skall hålla koll på när hunden löper och meddela oss.

  • Pälsen skall hållas i god kondition. Du får inte göra negativ åverkan på pälsen tex raka med rakapparat, klippa eller frisera öron/svans eller dyl.

  • Du får inte ta en egen kull på tiken innan vårt avtal är uppfyllt.

  • Du får inte kastrera hunden innan avtalet är uppfyllt.

  • Vara villig att ha ett samarbete med oss samt en nära och god relation.

Tikarna bör hälsa på hemma hos oss då och då för att vistelsen hemma hos oss i samband med valpningen ska kunna fungera så bra som möjlig. Ju oftare hunden besöker oss desto tryggare kommer hunden att känna sig när den vid valpning ska bo hos oss i vårt hem. Vi erbjuder alla våra fodervärdar samt valpar/hundar som är sålda med bibehållen avelsrätt passning om somrarna, när matte och husse åker på semester eller behöver annan hjälp om vi har möjlighet. Det är absolut nödvändigt att samarbetet mellan oss fungerar gott och att vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Vi hoppas på många år av fin vänskap och samarbete med dig som köpt en valp med bibehållen avelsrätt av oss. 

bottom of page